ISO 9001 : 2009

Jsme držitelé certifikátu kvality
práce ISO 9001 : 2009. Tímto Vám
zaručujeme kvalitu našich služeb.

ISO 9001

Spolek GUTWINSKI

<< Zpět na přehled

Jedná se o velice volné sdružení lidí, kteří mají blízký vztah ke Starému Městu pod Sněžníkem. Do oblasti zájmu spolku jsme zahrnuli celý masív Kralického Sněžníku a Rychlebské hory, v jejichž středu Staré Město leží. Činnost spolku je zaměřena na propagaci tohoto krásného horského kraje. Jednotliví členové mají naprostou svobodu rozhodování jakou formu si k tomu zvolí. Představenstvo spolku slouží k tomu, aby všichni členové věděli navzájem o činnosti ostatních a mohli jim na případnou výzvu pomoci. Všichni členové spolku mají zájem pomáhat, nejen sobě navzájem, ale i všem kteří o nějakou formu pomoci, při pořádání různých akcích, požádají. Spolek Gutwinski byl založen proto, aby činnost, kterou často mnozí již dlouhou dobu provozují, dostala právní rámec, jednotu (velmi svobodnou) ve které je síla a aby všichni, kteří hledají podobně zaměřené lidi, našli společnost stejně postižených.